Преорани слогове: Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на ХХ век – Михаил Груев

Книгата е резултат от работата на Михаил Груев, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Създаден през есента на 2005 г. Институтът за изследване на близкото минало идва да запълни една все по-осезаема липса в академичния и в обществения ни живот.

Комунистическото минало е загърбено, но не е осмислено и преодоляно, не е изживяно като манталитет и продължава да се възпроизвежда под различни форми. На фона на общественото мълчание за комунизма и сблъсъка на различните частни памети и стратегии за манипулиране им се появяват поколения без историческа памет. Ще бъде жалко, ако преминат през историята или по-точно историята премине през тях, без да разберат какво точно им се е случило.

Институтът си поставя за цел насърчаването и подпомагането на изследвания в областта на съвременната българска история, както и на методологическото обновяване и обогатяване на тези изследвания. Стремежът ни е да помогнем на младите хора в България и на всеки четящ и любознателен гражданин да получат адекватно познание за отминалия период.

Поредицата Минало несвършено, осъществявана съвместно с Институт "Отворено общество" ще предлага резултатите от извършваните изследвания.

Съдържание:

 • Методологически подходи, цели и граници на изследването
 • I. В навечерието на голямата промяна
  1.1. Състояние, идеи и алтернативи в българското земеделие през 30-те и началото на 40-те години на XX век
  1.2. Селото в Българския северозапад между променящата се традиция и неосъществената модернизация
 • II. Налагането на съветския модел
  2.1. Новият дневен ред на село
  2.2. Безотказаният инструментариум
  а. нарядната система
  б. Посевните планове
  в. Социалната стратификация и сегрегация
  г. Ценовата политика д. Купонната система
  е. Данъчната политика
  ж. Психологическият натиск
  2.3. Далечният Български запад и новият режим
 • III. Към масовизация
  3.1. "Синдромът на кукувичето"
  3.2. "Окото на бурята"
 • IV. Стратегии на съпротивата
  4.1. Вълненията във Врачанско, Белослатинско и Оряховско
  4.2. Натиск и противодействие във Видинско и Кулско
  4.3. Границата като заплаха, спасение и … даденост. (Българо-югославската конфронтация и нейното отражение край Тимок)
 • V. Стратегии на адаптацията
  5.1. Бавното приспособяване
  5.2. Една предизвестена развръзка
 • VI. Дълготрайни ефекти
  6.1. Трудният път към града
  6.2. Промени в структурата на рода и семейството
  6.3. От "новата обредност" до "социалистическата празничност"
 • Заключение
 • Източници
 • Литература
 • Съкращения
 • Резюме на английски
 • Корица:Мека
 • Брой страници:364
 • Общи:От български автор
 • Баркод:9789542804505
 • ISBN:9789542804505
 • Каталожен номер:2599
 • Жанрове:Икономика, История, Политически
 • Тегло:1 kg