Предприемачеството – Карамфил Манолов

Предприемачеството

Книгата е посветена на предприемачеството, чието съществуване като социално явление се осмисля теоретично и се доказва емпирично. В началото се представя неговият социален процес, на чиято основа се обосновава социалният му тип. Той е теоретичният инструмент, с който емпирично се идентифицират, анализират и интерпретират признаците на предприемачеството. В резултат на изследването се достига до социалната му система, която обединява в непротиворечиво единство неговите субективни и обективни елементи. Или социалната система на предприемачеството се изгражда от реалните структурни взаимодействия на елементите му. Така че познанието за съществуването на предприемачеството е израз на съчетаване на теория и доказателства, които са получени от емпирични социологически изследвания.

Карамфил Манолов е роден през 1955 г. в София. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност социология, през 1981 г. До 1984 г. след спечелен конкурс става научен сътрудник в Института по социология при БАН. През 1990 г. защитава докторска дисертация по проблеми на социологията на труда. Хабилитация за старши научен сътрудник получава през 1998 г. През 1995 г. излиза монографията му "Новото българско предприемачество". Работи в Института по социология по проблеми на предприемачеството.

Автор: Карамфил Манолов Брой страници: 124
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.160 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543220522
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789543220522