Предизвикателството на несъизмеримостта – Ангел С.Стефанов

Предизвикателството на несъизмеримостта

В тази парадоксална по своята тематична насоченост книга се осветляват основанията и предпоставките за зараждането на тезата за несъизмеримост и се анализират редица примери. Достига се до извода, че тази теза е методологично нееднородна и се разслоява както на верни, така и на самопротиворечиви и крайни твърдения. Направени са редица предложения за преодоляването, а не за отричането на тезата за несъизмеримост. Предложена е обща теория за значението на научните термини.

Автор: Ангел С.Стефанов Брой страници: 164
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544300783
Дата на издаване: 2000 г. ISBN: 9544300783