Преди изгрева на свободата – Тодор Ст. Абаджиев

Преди изгрева на свободата

Предговор
Предлаганият на вниманието на читателите труд представлява сборник от статии по важни въпроси от националноосвободителното движение на българския народ от края на 60-те и началото на 70-те години на XIX в., по които в историческата ни наука се водят разгорещени дискусии от десетилетия наред. По повечето от тези въпроси не се стигна до единомислие и след излизането на поредния том (шести) от Многотомната история на България, посветена на епохата на Българското възраждане от Кримската война 1853-1856 до Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
В това няма нищо осъдително, напротив, намираме го за твърде естествено явление, тъй като не само за тази епоха от 13-вековната ни история не липсват разномислия сред нейните изследователи и по ко-
ито оживените спорове продължават също след излизането на Многотомната история на България.
В осветляването на националноосвободителната борба от 1869 до 1875 г. се включва и Тодор Ст. Абаджиев. Икономист по образование, по стечение на различни обстоятелства в продължение на няколко десетилетия той се занимава с документалистика. От там се поражда и голямата му страст да изследва документи. Веднъж "нагазил" в дълбоката вода на изворознанието, насочва погледа си към възрожденската епоха и се включва в редовете на изследователите й за времето през последните години преди Освобождението ни.
Дългогодишният богат опит му позволява да подложи на внимателен анализ наличния документален материал и да вземе ясно и категорично становище по някои от най-парливите въпроси: съществувал
ли е БРЦК в Букурещ до 1872 г., за председателството на БРЦК в България, за предателството на Васил Левски, извършено от поп Кръстьо и пр., и пр., които читателят ще намери в настоящия труд.
Следва да отбележим, че някои от тези публикации на Т. Ст. Абаджиев привлякоха още на времето си вниманието на най-изтъкнатите изследователи на националноосвободителното движение на българския народ през 60-те и 70-те години на XIX в. и са цитирани в най-авторитетни исторически издания, в това число и в споменатия том шести на Многотомната история на България. Този факт сам по себе си достатъчно говори за тяхната несъмнена научна стойност и в същото време са ярко доказателство за авторитета на техния автор като специалист по посочената проблематика.
Пръснати в различни издания, някои от които трудно достъпни, изследванията на Т. Ст. Абаджиев затрудняват специалистите при тяхното използване. Ето защо, по съвети на свои приятели, той се съгласи да ги събере в отделен том, за да ги направи по-достъпни не само за историците, но и за по-широк кръг читатели, които проявяват интерес към възрожденската ни епоха и още по-конкретно – към националноосвободителната борба от края на 60-те и първата половина на 70-те години на XIX век.
Ст. н. с. д-р Милен Куманов – Институт по история при БАН

Автор: Тодор Ст. Абаджиев Език: Български
Категория: История и археология; Публицистика и журналистика Тегло: 0.770 кг.
Баркод: 9544491341
Издател: Стено ISBN: 9544491341
Брой страници: 88