Право на културно многообразие – Иван Кабаков

Право на културно многообразие

Многообразието от форми на културно изразяване, което може да се наблюдава в повечето от съвременните общества, предлага освен възможности за избор и множество проблеми, изискващи добре премислени политически и правнонормативни решения с оглед на продуктивното съжителство на различни култури. Това от своя страна провокира "разхлабване" на нормите и границите между културите, произвежда различна степен на (не)стабилност, чрез която отделната култура се опитва да отговори на очакванията на индивида и същевременно търси адекватност спрямо съществуващото културно многообразие. Индивидът като активен носител на множество култури поддържа в адекватно състояние и свързва тези функционално диференцирани светове, в тях всичко се смесва и движи, осъществявайки по този начин самооргранизацията на културите, чиито израз е съществуващото културно многообразие. Това актуално състояние предполага отговор, който може да има освен изследователски и политическо-правни измерения. Адекватността на политическите и правнонормативните решения е предмет на настоящото изследване.

Автор: Иван Кабаков Брой страници: 278
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540725871
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789540725871