Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право – Борис Ланджев

Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право

Настоящата монография е плод на дългогодишни проучвания. Тя представлява опит за разглеждане на трудната, разпокъсана и високо специализирана материя на финансовото инвестиране от юридически позиции. Авторът е подложил на критичен анализ действащото българско законодателство и право на ЕС по посочения проблем, като е формулирал редица разумни предложения за изменение на правната уредба и за нейното цялостно систематизиране в Кодекс за финансово инвестиране.
Книгата е предназначена за юристи и икономисти с интерес с към проблемите на финансово-инвестиционна дейност. Тя успешно може да послужи и като учебник за студенти по право и финанси, изучаващи учебната дисциплина "Борсово право."

Автор: Борис Ланджев Брой страници: 348
Категория: Икономика и мениджмънт; Правна литература Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Нова Звезда Баркод: 9789548933896
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789548933896