Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража – Сиби


Сборникът съдържа подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Поместен е Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който урежда структурата, правомощията и държавната служба в ГДИН, реда за изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, реда за изпълнение на мярката за неоткло­нение задържане под стража и организацията и дейността на охраната в местата за лишаване от свобода.
Сборникът включва още и подзаконовата нормативна уредба на електронното наблюдение върху поведението на осъдени лица и на стандартите за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода.
Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража е поместен в едноименния сборник на СИБИ, поредица джобни издания, 3 10 С07.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-639-4
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 136