Правата и задълженията на малцинствата според международното право – Орлин Борисов

Правата и задълженията на малцинствата според международното право

"Ефективната защита на всички граждани на една държава, включва задължително и закрилата на лицата от малцинства, които са неделима част от гражданите. Превратностите на историческото развитие на човешката цивилизация доказват, че защитата на правата на човека (включително и на малцинствата) е от съществено значение за международната сигурност, демокрацията и социалния мир в света като цяло. В действително демократичната държава (т.е. с установена демокрация, а не псевдокрация или лъжекрация) се уважават етническата, културната, езиковата и религиозна идентичност, създава се климат на търпимост, диалог и толерантност. Културното многообразие не се приема като фактор на разделение, а като фактор за обогатяване на държавната общност. За да придобият читателите цялостна и пълна представа за малцинствата е необходимо те да бъдат запознати, както с правата и задълженията на малцинствените групи в България, така и с правата и задълженията на българите, живеещи зад граници (т.нар. българска диаспора). В това отношение ще бъдат анализирани публикациите от последните години."
Орлин Борисов

Автор: Орлин Борисов Брой страници: 154
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Нова Звезда Баркод: 400227
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 400227