Практика на мениджмънта – Питър Дракър

Практика на мениджмънта

Днес разполагаме с познанията и опита, необходими да се упражнява успешно управлението. Все пак може би не съществува друга сфера на човешките стремления, в която винаги огромната бездна между познанията и труда на водачите и тези на хората на средно ниво да е по-широка и по-трудно преодолима. Настоящото издание не изключва от целите си отместването на границите на познанието. Но главното е да стесни пропастта между онова, което може да бъде направено, и това, което се прави, между лидерите в мениджмънта и не толкова изявените. Макар да не се занимава с конкретните техники, тази книга е за практиката. Тя се основава на дългогодишния опит, натрупан в работа с управленски екипи – и на малки компании, и на големи и много големи фирми. Целта й е да бъде пътеводител за хората, заемащи висши управленски постове, да им предостави възможност да изследват работата си, да диагностицират слабостите си и да подобрят собствената си ефективност, както и резултатите на предприятието, за което са отговорни. На по-младите в мениджмънта – и на онези, които възнамеряват да направят кариера в него – тази книга би трябвало да даде и представа какво е мениджмънтът и конкретни насоки по отношение на познанието, уменията и дисциплината, необходими им, за да се подготвят за висши управленски постове. Практика на мениджмънта е една от най-добрите и определено най-стимулиращата от книгите на тема “управление”, която се е появявала от години. Тези, които сега са заети с управлението, са длъжни да я прочетат; а онези, които преподават управление, трябва да я притежават. Незаменимо четиво за всеки, който се интересува от управлението – независимо дали в областта на техниката, на персонала или на администрацията. Книгата е особено важна, за да опознаем онези фактори, които допринасят за ефективността на бизнеса и за икономическото преуспяване.

Автор: Питър Дракър Брой страници: 480
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.950 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9549964167
Дата на издаване: 03.12.2001 ISBN: 9549964167