Поведенческа медицина – Боряна Пирьова

Поведенческа медицина

Този учебник представя:
съвременните разбирания за обединението между биомедицинските и поведенческите науки
основните здравни познания, мотивиращи здравно-ориентирано поведение
значението на основните рискови фактори за здравното състояние
взаимоотношението между наследственото предразположение и факторите на средата за развитието на болестност
принципите на поведенческата медицина, създаваща потенциал за превенция, диагностициране, лечение и рехабилитация на болния човек
примери от съвременни изследвания, показващи ролята на поведенческата медицина за профилактика и лечение
основата за изграждане на познания за психологическите проблеми и лечебните подходи при различни соматични и психосоматични заболявания

Д-р Боряна Генчева Пирьова, д.м.н. е професор по невробиология към Департамента по когнитивна наука и психология в Нов български университет. До 2001 г. е била професор по физиология в Катедрата по физиология на Медицинския факултет при Медицинския университет – София. Тя е автор на много учебници по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация и автор на специализирани издания за студенти по психология: "Биологична психология", "Поведенческа медицина" (първо издание от 2004 г.), "Невробиологични основи на детското развитие", "Невробиологични основи на човешкото поведение" . Широката медицинска култура и преподавателски опит на проф. Пирьова са й позволили да представи проблемите на поведенческата медицина в разбираем за широка публика вид.

Автор: Боряна Пирьова Брой страници: 104
Категория: Висше образование; Медицинска литература Език: Български
Тегло: 0.244 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9545353317
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9545353317