Постижения на приложната физика в БАН – Крум Коленцов

Постижения на приложната физика в БАН

Книгата съдържа интересни и ценни данни за откривателската и изобретателската дейност на учени от двете основни институции на физическата общност в БАН – ФИ с АНЕБ и ИФТТ. Съдържанието е изложено в четири глави и е запълнено с обширен илюстративен материал. В първата глава са разгледани началото и развитието на физическите науки в БАН през ХХ век, като е подчертана и интелектуалната дейност на учените-физици, свързана с открития, изобретения и рационализации. Във втората глава е разгледана творческата дейност на видни представители на приложната физика във ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век. Описана е приложната дейност на 46 учени, свързана със създаване на открития, изобретения и рационализации, значителна част от тях внедрени. В третата глава са обобщени откритията и изобретенията. За периода 1946-2000 г. от 17 признати български открития само две са на физици и от 25000 изобретения в Държавния патентен фонд над 2% са на представители на физическата общност. Участието на учени-физици в Златната книга на откривателите и изобретателите в България – уникална книга за оригиналните постижения на българските учени – е отразено в четвърта глава на книгата. Две открития на български физици са включени в Златната книга – откритието на акад. Георги Наджаков фотоелектретно състояние на веществатаи откритието на чл.-кор. Павел Марков за изменението на силното взаимодействие на протони при високи енергии. Изобретенията на двама физици от ИФТТ са включени в Златната книга. Това са акад. Никола Съботинов – за изобретения в областта на квантовата електроника и на лазерната физика и техника, и на ст.н.с. Крум Коленцов – за изобретения в областта на физиката на полупроводници и диелектрици, променливотоковата електролуминисценция и дисплейното приборостроене. Разгледана е изобретателската и рационализаторска дейност на автора на книгата от чл.-кор. Стефан Кънев и чл.-кор. Лозан Спасов.

Автор: Крум Коленцов Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Брой страници: 308 Език: Български
Тегло: 0.608 кг. Баркод: 9789543223541
ISBN: 9789543223541