Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) – комплект от 3 книги – д-р Борислав Найдено, Любен Велинов

Постановленията и тълкувателните решения на Върховния съд, а сега тълкувателните решения на Върховния касационен съд както в миналото, така и днес са обект на специално внимание, защото със задължителния си характер очертават практиката на съдилищата по законите в Република България и определят поведението на държавните органи, гражданите и юридическите лица при прилагането на закона. Да се направи сборник от тях за един период от повече от петдесет години поставя съставителя в затруднение като се има предвид динамиката на законодателството в годините на прехода. Извършените обществени-политически промени в обществото обаче не засягат правни принципи, залагали в тези актове на двама висши органа на съдебната система, независимо от изложените в мотивите идейни постановки. Поради приемствеността в законодателството и залегналите правни принципи, независимо от подзаконовия им характер, постановленията и тълкувателните решения, продължават да се прилагат въпреки отменяването на закона, по който са издадени.

Сборникът е съставен по клонове на правото и правни институции. Съдържанието е подробно, което позволява на читателя да намери интересувания го отговор.

Автор Любен Велинов, д-р Борислав Найдено
Издателство Фенея
ISBN 9789549499377
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 1274
Формат 140X210 мм
Език Български