Портфолио на ученика от началната училищна възраст 1 – 4 клас – Дарина Йовчева

Портфолио на ученика от началната училищна възраст 1 – 4 клас

Това е портфолио на ученика – папка, в която се събират постижения по всички учебни предмети в началната училищна възраст.
Ученикът, подкрепян и напътстван от учителя и родителя, подбира и подрежда информацията за себе си. Това са контролни работи, тестове, съчинения, домашни работи, проекти, реферати, доклади, снимки, работни листове, в които подрастващият изучава своя вътрешен свят, заобикалящата го действителност и др.
Портфолиото се проверява периодично от учителя с цел съотнасяне на самооценките на ученика и оценките на преподавателя за постиженията по различните направления. Акцентира се върху напредъка, позитивните промени и развитието на детската личност. Чрез портфолиото се представят най-добрите и интересни постижения според самопреценката на ученика. Чрез това потрфолио се издига нивото на себепознание и се изгражда собствен личностен модел.

Автор: Дарина Йовчева Категория: 1-ви клас; 2-ри клас; Учебни помагала; 3-ти клас; 4-ти клас
Издател: Скорпио
Дата на издаване: 2015 г. Брой страници: 96
Език: Български Тегло: 0.140 кг.
Баркод: 9789547926257 ISBN: 9789547926257