Помагало по Роден край за 1. клас – Ваня Петрова

Помагало по Роден край за 1. клас

Учебното помагало по роден край е предназначено за допълване и разнообразяване на урочната дейност по този учебен предмет в 1. клас, както и за самостоятелна работа на учениците в училище и вкъщи.
То съдържа:
проекти
интерактивни игри
задачи за работа в екип
дискусии
Конструирането и обогатяването на индивидуалните представи за заобикалящата действителност е основна познавателна стратегия при работа с помагалото, което позволява индивидуализация и диференциация на процеса на обучение. Запознаването с природния и социалния свят се извършва в ситуации, стимулиращи детето към мислене, активност и самостоятелност.
Помагалото предлага различни интерактивните игри, които правят учебната дейност интересна и привлекателна:
игра "Избери", в която се утвърждават положителни модели на поведение в училище и в семейството
игра "Интервю", в която се развиват комуникативните способности на учениците, мотивацията за изява и партньорство, както и интереса към другия
игра "Моето пано", която подпомага затвърдяването на знанията за семейството и за училището като общности
игра "Вълшебният ключодържател", която развива положителните взаимоотношения на детето в клас и в семейството, усвояват се думи от речевия етикет
С интерактивната си насоченост и с разнообразието на познавателни задачи, както и със строгото придържане към учебната програма по роден край помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници и учебни тетрадки по роден край.

Автор: Ваня Петрова Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Роден край
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 56 Език: Български
Тегло: 0.165 кг. Баркод: 9789541807927
ISBN: 9789541807927