Pom und Pam 4 (Учебно помагало) – Надежда Стоилкова, Росица Вълчева


Преговори и тестове:
Отделено им е специално внимание във всяко едно от нивата. Ролята им е изключително важна за самостоятелната работа на учениците и онагледяване на резултатите от нея.
Автор Надежда Стоилкова, Росица Вълчева
Издателство Летера
ISBN 978-954-516-549-8
Страници 44