Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период – Искра Белева

Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период

В книгата се представят научни обобщения за развитието на търсенето и предлагането на труд за периода 1990 – 2000 г. в България. Направени са експертни оценки на специфичната политика в тази област. Изследват се въздействията на макроикономическите условия и развитието на икономическата реформа върху търсенето и предлагането на труд в страните от ЕС като база за оценка на готовността на пазара на труда в България за присъединяване към единния европейски трудов пазар. Посочени са проблемите и необходимите действия при търсенето и предлагането на труд в краткосрочна и средносрочна перспектива за доближаване до изискванията за присъединяване към единния европейски трудов пазар.

Автор: Искра Белева Брой страници: 116
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.130 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 954430794X
Дата на издаване: 2001 г. ISBN: 954430794X