Политическа география, геополитика, геостратегия – Стефан Карастоянов

Политическа география, геополитика, геостратегия

Проф. д-р Стефан Карастоянов е създател и дългогодишен ръководител на катедра „Регионална и политическа география" в Геологогеографския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 1993 до 1999 г. е Декан на чуждестранните студенти и член на Академичния съвет. От 2003 до 2007 г. отново е член на Академичния съвет. Зам.-председател на Научната комисия по геолого-географски науки при ВАК на Министерски съвет (2000-2003). Главен редактор на Годишника на Софийския университет – книга География.
Зам.-председател на Българското геополитическо дружество. Специалист по регионална и политическа география, регионално развитие и политика. Автор и съавтор е на 11 монографии и учебници. Негови 12 публикации са в авторитетното международно издание „Кой кой е в света на нефта и газа", а три – в Говърн Сървъра на НАТО. През 2000 г. получава почетна диплома от Международния биографичен център В Кембридж за научни постижения през XX В. През 2004 г. е награден от Академичния съвет на Софийския университет с почетния знак „Св. Климент Охридски" със синя лента.
През 1993 г. въвежда изучаването на политическа география и геополитика В българските университети. Автор е на първите курсове по политическа география, по геополитика и геостратегия..
Настоящата монография разглежда актуална и сравнително малко изследвана тематика – политическата география и геополитиката. В книгата са изяснени основните понятия за политическата география като научна дисциплина със специфичен обект, предмет и методология, изследва се взаимодействието между географското пространство и политическите процеси. Проследява се историческото развитие на политическата география и геополитиката и тяхното приложение в междудържавните отношения. Съподчинено се разкриват глобалните и регионалните закономерности при формирането на политикогеограското пространство, като се акцентира на тяхното отражение върху Европа, Балканите и България.

Автор: Стефан Карастоянов Брой страници: 290
Категория: Политика; Висше образование; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.724 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540727561
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540727561