Показалецът "Евангелия различни на всяка потреба" в славянските ръкописни евангелия – Екатерина Дограмаджиева

Показалецът "Евангелия различни на всяка потреба" в славянските ръкописни евангелия

За първи път в научната литература се изследва цялостно славянският показалец "Евангелия различни на всяка потреба" от ХІ до XVІ век. Той е задължителна съставна част от справочния апарат към ръкописната евангелска книга и е допълнение към Месецослова и Требника. В него се посочват типови четива за празници, за които не са определени специална четива.

Екатерина Дограмаджиева е завършила българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1957 г. В Българската академия на науките е от 1962 г. До 1993 г. работи в Института за български език, след 1993 г. – в Кирило-Методиевския научен център. През 1968 г. получава научната и образователна степен "доктор", а през 1983 г. – научната степен "доктор на филологическите науки". През 1976 г. се хабилитира като старши научен сътрудник II степен, а през 1986 г. – I степен. От 1975 до 1982 г. е чела лекции по старобългарски език в Софийския университет. Работи в областта на старобългарския исторически синтаксиси, книжовния старобългарски език, текстовата история на старобългарски творби, славянската ръкописна евангелска книга. Има публикации в България, Германия, Русия, Словения, Унгария, Хърватско и Чехия. Автор е на книгите: "Структура на старобългарското сложно съчинено изречение", 1968; "Банишко евангелие, старобългарски паметник от XIII век" (съавтор Б. Райков), 1983; "Обстоятелствените изречения в книжовния старобългарски език", 1984. Съавтор е в обобщителния труд "Граматика на старобългарския език", 1991 г.

Автор: Екатерина Дограмаджиева Брой страници: 80
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.230 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544304142
Дата на издаване: 1998 г. ISBN: 9789544304142