Поетика на българското кино – Красимир Крумов

Поетика на българското кино" предствлява опит да се създаде теория на българското книгомислене, на неговите генетични кодове, архетипи, нагласи, монопоетически канон и манталитет в класическия му половинвековен период на съществуване от края на 40-те до края на 90-те години на миналия век. В контекста на една преди всичко дескриптивна и оперативна кинокритическа традиция книгата си поставя нелеката задача да изработи надеждни познавателни методи и категории на мисленето за феномена на българската кинокултура и да я открои в нейната специфика и типологии сред другите феномени на родната култура, както и в общоевропейския киноконтекст.

И всичко това – на фона на двадесет и две блестящи есета за любими български филми.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:488
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789545400858
  • ISBN:9789545400858
  • Жанрове:Кино
  • Тегло:1 kg