Подготовка и квалификация на българския учител – Илиана Петкова

Подготовка и квалификация на българския учител

Илиана Петкова е главен асистент в катедра „Дидактика“ на Факултета по педагогика при СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по педагогика и психология, от 2008 г. е и доктор по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските и научните ѝ интереси са в областта на професионалното образование, образованието на възрастни, подготовката и квалификацията на учителите. От 2005 г. е член на Съюза на учените в България, секция „Педагогика и психология“, а от 2006 г. и на Assiciation Universitaire de Francophonie (AUF).

Настоящото монографично изследване си поставя за цел да представи и анализира проблемите, свързани с подготовката и квалификацията на българския учител. Личността му придава своеобразна уникалност, а характеристиките на неговата професионална дейност се преплитат, взаимно обогатяват и разнообразяват. Изповядва се идеята, че изборът на професия, подготовката за нея, адаптацията и квалификация са отделни, но и взаимообвързани стъпки по пътя на професионално и кариерно развитие. Те са както обществени, така и чисто личностни актове. От тази гледна точка могат да се разглеждат не само като резултат на влияние отвън (от социума) навътре (към личността), а и в обратната посока – отвътре навън. На основата на теоретичен анализ и представени резултати от няколко емпирични проучвания се защитава тезата за необходимостта от нормативна строгост при присъждане на педагогическа квалификация и от съдържателна трансформация в подготовката и възможността за кариерно развитие на съвременния български учител.

Автор: Илиана Петкова Брой страници: 288
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.680 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540733968
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789540733968