Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев – Колектив

Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев

Днес темата за европейските културни и литературни диалози е едно широко поле за изява, където националните и регионални различия придобиват особена ценност като необходим контекст за съвременното разбиране на европейската идентичност. Авторите на съдържащите се в сборника „Под знака на европейските културни диалози "литературнонаучни текстове, в голяма част от които българската и славянските литератури заемат централно място, споделят убеждението, че познанието за себе си е неразделна част от познанието на другия, че като рожба на модерната епоха националната специфика предполага висока степен на взаимно отваряне на литературите, но тя се проявява и като настройка на съзнанието за диалогично-полемично свързване на тълкувателните подходи и оценки от миналото и настоящето.

Автор: Колектив Брой страници: 495
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.985 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540725451
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789540725451