Под покрова на Света София – Виктор Бичков

Под покрова на Света София

Духовно-естетическите основи на руската икона

Книгата на изтъкнатия философ, културолог и изкуствовед Виктор Бичков "Под покрова на света София" е посветена на един от феномените на православната култура – на иконата. Проследява се историята на осмислянето на иконата в православния свят – от ранновизантийските отци на Църквата през книжовниците на Древна Рус до руските религиозни мислители от първата половина на XX век. Анализират се богословските, философските и естетическите й аспекти. Специално внимание се отделя на творчеството на Теофан Грек, Андрей Рубльов и Дионисий Ферапонтовски, при които иконата достига своя връх като цялостен духовно-естетически феномен. Важно място заема проблемът за софийността (разработен подробно от С. Булгаков и П. Флоренски) като същностна характеристика на иконата и главен творчески принцип в православната култура.

Автор: Виктор Бичков Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Тегло: 0.360 кг.
Баркод: 9547397591
Издател: Захарий Стоянов ISBN: 9547397591
Брой страници: 334