Планиране и прогнозиране – Ирена Славова

Планиране и прогнозиране

Изхождайки от известната мисъл "Планирането е всичко, плановете са нищо", стремежът на автора и да характеризира и отрази съвременните теоретико-приложни аспекти в националното планиране; планирането на регионалното развитие на различните пространствени равнища на управление, планирането на бъдещето развитие на фирмата като цяло, както и на нейните основни функционални дейности (т.е. разработката на фирмения план и неговите функционални раздели(.
Във всяка тема е направен опит да се даде както задоволително съотношение между въпроси и отговори, така и достатъчно свобода и стимули за предприемаческо мислене, за генериране на творчески идеи при формирането на бъдещето развитие на дадена икономическа система (национална, регионална, фирмена).
Ирена Славова преподава дисциплините "Планиране и прогнозиране", "Бизнес планиране", "Управление на проекти" на студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство и в Нов български университет.

Автор: Ирена Славова Брой страници: 356
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.431 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545355387
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789545355387