Песните в урока по музика (идеи за разучаване) – Николина Огненска

Песните в урока по музика (идеи за разучаване)

Музиката се свързва с нещо необикновено, мистично, провокиращо емоции, облагородяващо човешката душа. А песента като съчетание на музика и поезия достига до сърцето на всеки човек.

Певческата дейност е една от основните музикални дейности, която се практикува всеки учебен час във всички степени на училището. Няма човек, който да не е пял в детските си години. Това е дейност, чрез която изпълнителят изразява своите емоции, преживявания и настроения.

Певческата дейност изпълнява разнообразни функции в живота на хората – развиваща, познавателна, възпитателна, социализираща и т.н.. Чрез пеенето се развиват не само музикални способности и умения свързани с музиката, но и много други умения, необходими в ежедневната дейност на човека. Обогатява се речника, разширяват се възможностите за словесно изразяване, усъвършенства се умението за концентрация на вниманието, формира се умение за работа в екип (изпълнителите започват и завършват едновременно песента, постигат ансамбъл между различните гласове, постигат едно и също темпо, динамика и т.н.) и др. При пеене се постига ясна дикция и изразителност на речта, усъвършенства се дишането.

Песните с тяхното съдържание са богат източник за познание и за възпитателно въздействие върху учениците. При това възпитателното въздействие се осъществява на емоционална основа, т.е. всички изпълнители преживяват колективно едни и същи чувства, които провокира песента. Използвана майсторски от учителя, песента, със своето съдържание, може да провокира чувство на обич, уважение, преклонение, благодарност, смирение и т.н. Чрез песните учениците опознават действителността, запознават се с проблеми характерни за тяхната възраст, получаватпознания за различните видове празници – национални, фолклорни, социални и др…

Автор: Николина Огненска Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 98
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789546808509 ISBN: 9789546808509