Пещери и хора – Петър Берон

Пещери и хора

Книгата съдържа богати сведения за карста и пещерите във всички страни по света: за най-дълбоките и най-интерес­ните от тях. Разгледани са основните проучвания (със съот­ветната литература), както и българският принос в спелеоло­гията.
Включени са описания на някои от българските експеди­ции, а също и общи познания за пещерите и пещерната фа­уна. Данните отразяват положението към август 2012 г. и въпреки че бързо се променят, все пак дават представа колко обширно е съвременното пещерно движение и кои са глав­ните му герои.

Автор: Петър Берон Брой страници: 292
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.660 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225231
Дата на издаване: 16.11.2012 ISBN: 9789543225231