Периодична система на химичните елементи – двулицева – колектив

Периодична система на химичните елементи – двулицева

През 1869 година Димитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907) открива, че свойствата на химичните елементи и техните вещества са в периодична зависимост от нарастване на относителната атомната маса на елементите.
С развитие на теорията за строежа на атома се установява, че най-важната характеристика на атомите не е атомната маса, а броя на протоните в ядрата им. Това дава възможност да се уточни формулировката на периодичния закон.

Периодичната система е табличен израз на периодичния закон.
размери 20.90 / 14.80 / 0.01 cm

Автор: колектив Категория: 8-ми клас; Учебни помагала; Химия и опазване на околната среда; 12-и клас; Учебни помагала; Химия и опазване на околната среда
Издател: Домино
Дата на издаване: 2012 г. Език: Български
Тегло: 0.020 кг. Баркод: 9789546518392
ISBN: 9789546518392