Перфорации и руптури на хранопровода – Христо Цеков

Перфорации и руптури на хранопровода могат да настъпят спонтанно или да бъдат резултат на разнообразни причини. Лечението на тези проблеми е сложно и в повечето случаи оперативно. Книгата се фокусира върху този, изключително сложен клинични проблем в спешната коремно-гръдна хирургия. В текста са намерили място всички важни въпроси, очертаващи историята и границите на проблема – остротата на атаката, сложните механизми, които придават драматичност на инцидента, епидемиологията, патогенезата, клиничните прояви, проблемите пред диагностиката и сложното лечение, които са обхванати в тяхната историческа цялост. Изнесените данни и тяхната интерпретация в светлината на авторовите изследвания, кумулативно и компаративистично се полагат върху световния опит по този голям проблем на спешната хирургия. В крайна сметка съвсем логично ни се представя съвременната концепция за терапевтично поведение.

Авторът Христо Цеков прави общирно изследване на причините за възникване на перфорации, на проблемите, до които водят, както и на методите за лечение на заболяването. Това е първият опит в страната за обобщено академично представяне на проблемите на диагностиката и съвременното лечение на хранопроводните пробиви и се явява естествено продължение на авторовите научни търсения от предишните години.
В епохата на заливаща ни разнопосочна информация книгата със своята изчистена концептуалност ще бъде интересна и много полезна за всички, чиито професионални интереси ги отвеждат до полето на спешната хирургия.

♦ ♦ ♦

Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм е специализирал е във Франция (Париж и Страсбург). Внедрил е няколко оригинални оперативни и диагностични методики, които преди това не са прилагани в България: едноетапна трансхиатална езофагектомия с езофагопластика в спешната хирургия, оперативен метод за лигиране на arteria colica media за подобряване на кръвоснабдяването на дебелото черво при подготовката му за бъдеща колоезофагопластика, интраоперативни изследвания (Доплер-ехография и ангиография) за верификация на васкуларизацията на стомаха при оформянето му в неоезофаг с оглед полагането му по трансторакално трасе.
Автор е на 110 научни публикации. Член е на Българския Лекарски Съюз, Българското Хирургическо Дружество, International College of Surgeons.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:160
  • Общи:От български автор
  • Година:2014
  • Баркод:9786191525171
  • ISBN:9786191525171
  • Жанрове:Медицина
  • Тегло:250 g