Per aspera ad astra. Латински език за студенти филолози – Колектив

Per aspera ad astra. Латински език за студенти филолози

Недялка Георгиева е дългогодишен преподавател по латински език в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Научните и интереси са в областта на латинската граматика и лексикология. Автор е на учебници и речници по латински език.
Илияна Илиева е старши преподавател по латински език в Лесотехническия университет в София и хоноруван асистент по латински език в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Автор е на специализирани учебници по латински език.
Учебникът има за цел да подпомогне и да улесни възприемането на латинските граматични единици, като проследи тяхното отражение в различните романски езици. Акцентът е поставен върху морфологията на езика. Всяка морфологична единица е разработена във вид на основни правила и парадигми, като накратко са посочени специфичните й характеристики. Следва комплекс от езикови задачи, чиято роля е да изясни нейното значение, да изгради умения за образуване и разпознаване на съответния набор от форми, да представи практическото й приложение в езика. Във всяка тема са включени и бележки по синтаксис, които резюмират най-важните моменти в употребата на падежите и конструирането на различните видове изречения. В рубриката "Aliquid plus", съпътстваща всяка тема, са представени културни реалии, допълнителна историческа информация, набор от популярни сентенции.

Автор: Колектив Брой страници: 336
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.614 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540734705
Дата на издаване: 01.12.2013 ISBN: 9789540734705