Педагогика и абилитация за деца с отклонения – Мая Чолакова

Педагогика и абилитация за деца с отклонения

Изследванията върху практиката ясно показват, че социалните работници "имат много да учат за работата с хора с увреждания" (Gallambos, 2004: 163). Нещо повече, според автора, данните внушават, че взаимодействията с тези хора и техните семейства в областта на социалната работа се фокусират повече върху увреждането и по-малко върху способностите. Подобряването на ефективността на практиката, казва той, минава през засилване на познанията за уврежданията, въплътени в учебния план и учебните програми по социална работа в университетите. Това ще доведе до подобряване на разбирането на студентите относно въпросите, свързани с уврежданията, и проблемите на хората с увреждания (Gallambos, 2004).
Дисциплината "Педагогика и абилитация за деца с отклонения" е избираема дисциплина, включена в учебния план на студентите в спциалност "Социални дейности" в седми семестър, тоест в последния семестър от академичната подготовка на бакалаврите – бъдещи социални работници. Търсейки логика в позиционирането на този лекционен курс тъкмо на това място и вземайки предвид останалите дисциплини в учебния план, стигаме до извода, че квинтесенцията на един такъв курс би следвало да произтича от необходимостта да се фокусират в едно кохерентно цяло познания по различни дисциплини, обхващащи твърде широката по принцип база на теорията на социалната работа, с превес върху педагогическите/ "дефектологичните" или специално педагогическите/ аспекти в работата с деца, чиито увреждания са настъпили във вътреутробния период или непосредствено след раждането, което пък следва естествено от понятието "абилитация"…

Автор: Мая Чолакова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 112
Език: Български Тегло: 0.130 кг.
Баркод: 9789546807861 ISBN: 9789546807861