Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система "Детска градина- училище" – Димитър Гюров

Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система "Детска градина- училище"

Целта на предложения труд е да се представи и докаже значението на иновационния модел на интегрираната образователна стратегия „детска градина – начално училище" при ориентиране в света и педагогическите му функции за хармонизиране на взаимодействието „дете – среда".
Тази цел не предполага методическо интерпретиране на обучението по роден край, околен свят, човек и общество и човек и природа в началното училище. Но във формиращия експеримент беше апробирана и представена система за интегриране на педагогическите функции на взаимодействието „дете-среда" чрез темите в посочените учебни предмети по комплекти, избрани за съответните години от учителите.

Автор: Димитър Гюров Брой страници: 516
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 1.254 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540730851
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789540730851