Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище – Захарий Дечев

Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище

Настоящия труд е резултат от дългогодишната ми преподавателска и изследователска работа в областта на педагогиката на играта в началното училище.
Какви са днешните измерения на педагогическата игра и как звучи въпросът за нейното практическо приложение в процеса на обучение по религия, е основното съдържателно ядро, заложено като теоритично-концепцуална идея в настоящия труд. Конкретната задача на изследването е да се анализират възможностите за успешно и ефективно интегриране на педагогическата игра в учебно-възпитателния процес по религия в началното училище, както и да се откроят в исторически и теоритичен аспект нейните концептуални основи, съвременни ракурси, научно-изследователски проблеми и методически спецификации.
В моето разбиране педагогическата игра е един от основните акценти в нашето съвремие при поставянето и разкриването на значимите за българската педагогика проблеми и най-вече – теми за анализиране в методиката на обучение по религия в началното училище. В този смисъл са извадени както систематизацията, моделите, принципите, същностната характеристика, направен е анализ на структурните компоненти на някои видове на педагогическата игра, така и нейното обосноваване като образователна стратегия "обучение чрез игра" в началния етап на образование на малките ученици.

Автор: Захарий Дечев Категория: 1-ви клас; 2-ри клас; 3-ти клас; 4-ти клас; Учебни помагала; Други
Издател: Димант
Брой страници: 504 Език: Български
Тегло: 0.564 кг. Баркод: 9789547314146
ISBN: 9789547314146