Пчеларство: технологии, болести – Боян ПървуловНастоящата книга има за цел да посочи тежките последици от неправилно прилаганите технологии в пчеларството. За пчеларите е от значение да се запознаят с най-важните биологични изисквания на пчелното семейство, да се съобразяват с тях при отглеждането и прилагането на съответни технологии, с оглед профилактика и ликвидиране на болестите и добиването на повече качествена, пчелна продукция.
Автор Боян Първулов
Издателство Илинда-Евтимов-София
ISBN 1136*
Година на издаване 2007