Пчеларство – Красимира Малинова, Пламен Христов

Пчеларство

В настоящия учебник по пчеларство са разработени въпросите на анатомичните, морфологичните и физиологичните особености на обикновената медоносна пчела, развитието и размножаването на пчелните индивиди и на пчелното семейство, състоянието на пеларството у нас и значението му за страната и др. Особено внимание е отделено на грижите на пчелите през сезоните, както и медоносните растения и опазването на пчелите от болести и неприятели. Засегнат е и въпросът за пчелните продукти и тяхното получаване.
Материалът в учебника дава на студентите от специалностите, където се изучава тази дисциплина като агрономство, зооинженерство и др. теоретични знания и възможност за придобиване на практически умения. Разработен е съобразно с утвърдената учебна програма по Пчеларство, изучавана от студенти от специалността Агрономство в Лесотехническия университет – София. Ученикът може да бъде използван от любители и професионални пчелари, както и от други селскостопански специалисти

Автор: Красимира Малинова; Пламен Христов Брой страници: 228
Категория: Селско стопанство; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.210 кг.
Издател: Еньовче Баркод: 9789548372404
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789548372404