Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара – Теменуга Ракаджийска

Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара

Анализът има за цел чрез "приплъзване" в пространството на философския, социологическия и икономическия дискурс конструираният социологически модел на пазара на труда да изиграе ролята на обяснителна концептуална схема на онтологията на взаимодействията между наемния труд и капитала с (или без) посредничеството на държавните институции. Задачата бе да не се остава на пределно абстрактно ниво на анализа, а да се постигне конкретиката на всекидневното функциониране на българския пазар на труда.
Търсени са отговори на въпросите – в какво се състои спецификата на полето на пазара на труда? Ако е пазар, с какво е по-различен от другите типове пазари? Ако е труд, т.е. йерархия, тогава къде се "преобръща" пазарът? Защитаваната позиция, че правомерното говорене за пазара на труда е говоренето за пазар на наемния труд, стои в основата на концептуализацията на разкритите неравенства в полето на българския пазар на труда по посока на измерването им чрез параметрите на човешкия, социалния и културния капитал.

Автор: Теменуга Ракаджийска Брой страници: 347
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546441188
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546441188