Паричният ред – Николай Неновски

Паричният ред

Теорията на парите не може и не трябва да бъде единствено пресичане на криви, движение на парични агрегати, лихвени проценти и валутни курсове. Тя трябва да отрази реалния живот, където парите са в центъра на интересите и борбите за власт на различните социални групи и отделните индивиди, на техните конфликти и кооперация. В книгата е направен опит за изграждане на нов теоретичен социологически модел на паричните системи, който да послужи не само за по-нататъшно развитие на паричните изследвания, но и за редица чисто приложни и емпирични анализи.

Николай Неновски е преподавател по теория на парите и международни финанси в катедра "Финанси" на Университета за национално и световно стопанство. Той е член на Управителния съвет на Българска Народна Банка.

Автор: Николай Неновски Брой страници: 256
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.360 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542801566
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789542801566