Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция – Силвия Трифонова

Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция

Силвия Трифонова е доктор по икономика, главен асистент към катедра "Финанси" на УНСС – София. Преподава учебните дисциплини Международни финанси, Парична теория и парична политика – второ ниво, Банково дело, Управление на банковия риск и др. Работила е в Софийска фондова борса като експерт в областта на паричните и капиталовите пазари (1994 – 1995 г.), в Департамента за икономически анализи и прогнози на Спестовна банка – Париж (1996 г.), в отдел "Надзор на платежните системи" в Българската народна банка (2003 г.) и др.
Специализира в университета "Екол Политехник" – Париж (1996 г.), Атинския университет – Гърция (1998 г.), университета в Кеймбридж – Великобритания (2000 г.), Института за световен икономикс в Киел – Германия (2005 – 2006 г.). Била е стипендиантка на Министерството на образованието и науката, Британския съвет, Фондация "Отворено общество", Фондация "Екол Политехник" – Франция, и др.
Книгата е посветена на основните проблеми на паричната теория, паричната политика и европейската парична интеграция, свързани със:
* паричното търсене и предлагане;
* валутните курсове;
* паричните и валутните режими;
* паричната политика;
* паричния съвет;
* Европейската централна банка;
* Икономическия и паричен съюз;
* членството на България в европейските структури;

Автор: Силвия Трифонова Брой страници: 650
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544946869
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789544946869