Паразитни гъби по лозата на Балканския полуостров – Симеон Ванев

Паразитни гъби по лозата на Балканския полуостров

Книгата е първи опит да се систематизират данните за видовото разнообразие, таксономията, разпространението, екологичните особености и стопанското значение на паразитните гъби по лозата, известни досега на Балканския полуостров и да се състави регионален определител на тези гъби, какъвто досега липсва.
Досега са описани над 140 вида паразитни гъби, причиняващи заболявания на лозата в света, от които над 80 са установени и на Балканския полуостров, но посочените данни са неточни поради настъпилите през последните години промени в таксономичния статус и номенклатурата на голям брой таксони (видове, родове, разреди). Таксономичната разработка на включените в определителя гъби е приведена в съответствие със съвременните схващания за вида, изменчивостта и формообразуването при гъбите. Предлаганата книга представлява определен научен и практически интерес поради важното икономическо значение на лозата и ролята на паразитните гъби като фактор, влияещ пряко или косвено върху количеството и качеството на произвежданото у нас и в другите балкански страни десертно и винено грозде.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели – научни работници, преподаватели, студенти, специалисти от селскостопанската практика, работещи в областта на лозарството и растителната защита и други.

Автор: Симеон Ванев Брой страници: 116
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.130 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544303170
Дата на издаване: 1995 г. ISBN: 9789544303170