Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература – Емил Димитров

„Текстът на Емил Димитров е задълбочено теоретично проучване, което същевременно е и твърде приятно – остроумно и хапливо – четиво. Впечатляващ е и размахът на извършената изследователска работа…“

Проф. д.ф.н. Нина Димитрова

„Трудът е много интересна монография, написана компетентно, ерудирано и четивно.“

Проф. д.ф.н. Николай Аретов

„В работата на Емил Димитров е демонстрирано умение да се очертае спецификата на литературния факт върху широк социокултурен фон, интелектуална смелост да не се премълчават „чувствителни“ за масовото и „официалното“ възприемане на литературата имена, факти и теми, откровеност и яснота на научния израз, отвореност на изследователската „лаборатория“ и ентусиазъм на хуманитарен изследовател.“

Проф. д-р Яни Милчаков

„Това е безспорно приносен, интересен и перспективен труд, който по нов и качествено различен начин интерпретира възможностите ли­тературата да бъде четена и през призмата на социологията.“

Доц. д.ф.н. Едвин Сугарев

„Това е важен, не се колебая да употребя думата – фундаментален труд. Книгата е написана стегнато, без да е суховата, и е достатъчно аргументирана, без да е словоразточителна. Специално трябва да се изтъкне завидното умение на автора да синтезира сложен проблем – но без да го опростява – в кратка афористична формула, която се врязва в съзнанието на читателя.“

Доц. д-р Пламен Антов

Автор Емил Димитров
Издателство Изток-Запад
ISBN 978-619-152-124-1
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 412
Формат 140X210 мм
Език Български