Отглеждане на патици, мюлари и гъски за месо и черен дроб – Дионис Ангел Рангелов

В книгата авторите дават отовор на много акуални въпроси, свързани с отглеждането, храненето и угояването на патиците и гъските за втлъстен черен дроб и за месо. Описани са начините за създаване на разплодни стада за производство на хибриди мюлари, което се различава .от традиционното отглеждане на водоплаващите птици.

Отразени са препоръките и технологичните изисквания на водещи фирми и научно-изследователски институти, като „Черри Вели фармз" – Англия, Института по животновъдство в Париж, Сдружението на гъсковъдите във Франция, френските фирми „Братя Гримо", „Гурмо", „Кувоар дьо мулен брюл", Института по животновъдство, Селекционния център по водоплаващи птици в гр. Гьодьольо и Съюза на потребителните кооперации – Унгария; редица специалисти от Великобритания, Франция, Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, България, както и 30-годишният опит на автора в областта на птицевъдството…

За да се избегнат повторения в текста, някои раздели, като помещения, оборудване, фуражи и др., са описани в главата за патиците с пояснение, че се отнасят и за гъските, и за мюларите.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:202
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9548496445
  • ISBN:9548496445
  • Каталожен номер:1014866
  • Жанрове:Хобита
  • Тегло:1 kg