От космоса срещу екологичните катастрофи – Гаро Мардиросян

От космоса срещу екологичните катастрофи

Обект на предлаганата научнопопулярна книга е използването на космическите методи и средства в борбата срещу екологичните катастрофи. Разгледани са причините, същността и следствията от отделните екологични катастрофи, както природни, така и от антропогенен произход. Очертано е развитието на борбата, която човечеството води срещу тях, формулирани са основните и насоки и е мотивиран фактът, че космическите методи и средства, и по-специално дистанционните аерокосмически изследвания на Земята, са изключително мощно и перспективно оръжие в тази борба. Дадени са кратки характеристики на аерокосмическите летателни средства – автоматични и пилотируеми, с които се извършват дистанционните изследвания, както и са изложени физическите основи на дистанционните изследвания.

Автор: Гаро Мардиросян Брой страници: 212
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544301674
Дата на издаване: 1993 г. ISBN: 9544301674