Освобождаващи клаузи в договорите – Красимир МитевСтраните могат да определят свободно съдържанието на договора, който сключват. По отношение на определени страни на договорното съдържание обаче може да се види ясно изразена тенденция към ограничаване на тази свобода. Това е случаят със съглашенията за ограничаване или изключване на отговорността, или както обичайно ги наричат, освобождаващите клаузи. Тази тенденция е характерна за всички съвременни правни системи. Законодателството ни дава изобилие от примери за такива клаузи. Всъщност всички разпоредби, които то специално отделя на клаузите за освобождаване от отговорност, посочват случаите, когато те са недействителни.
Кои уговорки са съглашения за освобождаване отговорност, какви са правните им последици, каква е причината за ограничаване на свободата на договаряне при тях? На тези въпроси ще намерите отговор в тази книга, чийто автор е преподавател по облигационно право в ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Автор Красимир Митев
Издателство Сиби
ISBN 9789547304215
Година на издаване 2007
Корица Мекa
Страници 280
Формат 20/14
Език Български