Остаряване на населението. Отражение върху икономически активното население на България – Кремена Борисова-Маринова

Остаряване на населението. Отражение върху икономически активното население на България

В изследването се разглежда процесът на остаряване на работната сила в България през периода 1985-2001 г. на фона на остаряването на общото население на страната. Анализират се настъпилите през този период изменения в размера и основните демографски структури на общата работна сила от позициите на процеса на остаряване. Проследяват се характеристиките на остаряването на работната сила по отрасли в сравнение с някои избрани европейски страни и се определят най-слабо засегнатите от стареенето отрасли у нас през периода. Изучават се процесите, чрез които измененията на общото население влияят върху икономически активното население и възрастовия му състав. Анализира се развитието на степента на демографско и икономическо натоварване върху работната сила през разглеждания период, както и влиянието на измененията във възрастовата структура на населението в трудосопособна възраст върху общото равнище на активност.

Автор: Кремена Борисова-Маринова Брой страници: 152
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.170 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543221103
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789543221103