Основна немска лексика в шест плаката – Ренате Лушер


В комплектът от шест лексикални плаката е включена лексика, която отговаря на нива А1–В1 според Общата европейска езикова рамка.

Наред с шестте плаката комплектът съдържа и книжка с методически указания, интересни предложения за задачи за работа с лексиката и списък с всички думи по дадена тема под формата на глосар.

Плакатите разглеждат следните теми:

• Плакат 1: Freizeit und Reisen
• Плакат 2: Essen und Trinken
• Плакат 3: Persoenliches und Kontakte
• Плакат 4: Stadt und Land
• Плакат 5: Arbeit, Beruf, Lernen
• Плакат 6: Oeffentliches Leben

Към всяка тема са включени повече от 100 базови думи и изрази. Учениците достигат до съответната група думи с помощта на 12 въпроса, събуждащи въображението и любопитството им. Думите се откриват отчасти чрез асоциации, отчасти чрез опознаването на различни словообразователни механизми в немския език.

Лексиката е представена без допълнителни граматични и езикови информации и създава добра основа за работа в разнообразни и нестандартни насоки. Една от главните цели на лексикалните плакати е да събудят откривателския дух на учениците към немския език, да развият чувството им към езика и възможностите му за образуване на нови думи, както и да стимулират свободното и непринудено говорене в нова ситуация.
Автор Ренате Лушер
Издателство Летера