Основи на туризма – Мария Воденска

Основи на туризма

Бурното развитие на туризма в България през последните години създаде необходимостта от подготовка на висококвалифицирани кадри за туристическия отрасъл. В страната функционират редица средни и висши училища, в които се предлагат различни специалности и програми в областта на туризма. В тях се подготвят професионалисти по специфични профили, чрез изучаване на многобройни научни дисциплини, необходими за осигуряване на специализираната им подготовка.
Учебникът по "Основи на туризма" е предназначен за професиите от професионално направление "Хотелиерство, ресторантъорство и кетъринг", ,, Пътувания, туризъм и свободно време " от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
В него е включен учебен материал, с овладяването на който се цели учениците да усвоят научни знания за основите на туризма като база и въведение в различните специализирани дисциплини в областта на туризма.
Чрез учебното съдържание се усвояват знания за развитието на туризма в световен мащаб и на територията на България; за видовете туризъм; за факторите и ресурсите, които влияят за развитието на туризма; за значението на туризма; за ползата и необходимостта от маркетинговите проучвания, рекламата и мениджмънта в туризма; за нормативните документи и органите на управление според българското законодателство и за съвременните тенденции в туризма.
Обучението по предмета се извършва в тясна връзка с учебните предмети от културно-образователната област, природо-математическите и хуманитарни науки.

Автор: Мария Воденска Категория: Висше образование; Профилирани гимназии
Издател: Матком
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 208
Език: Български Тегло: 0.282 кг.
Баркод: 9789549930429 ISBN: 9789549930429