Основи на социалната работа – Виктория Сотирова

Основи на социалната работа

Социалната работа датира от дълбока древност. Възниква като практико-приложна благотворителна дейност в библейски времена и е насочена към крайно нуждаещите се лицата – индивиди, семейства и групи.

Социалната защита на населението постепенно започва да се подчинява на научни концепции. Развиват се нови принципи за оказване на помощ и се формират нови методи за социална подкрепа и защита на различни нива.
Като теоретико-приложна дейност социалната работа изисква познание за динамиката на развитие и промяна в различните процеси, събития и явления, с цел разпознаване, осмисляне и прогнозиране на съпътстващите социалната дейност проблеми.

За да бъде ефективна и ефикасна, помощта, която получава клиентът, е необходимо помагащите специалисти социални работници да умеят да съчетават подходите и методите от различни социални научни концепции и направления, усвоени като теория в процеса на обучение, а по-късно практически реализирани и доусъвършенствани в процеса на работа. Всичко това изисква от бъдещите специалисти цял набор от теоретични знания и практически умения.

В учебника по "Основи на социалната работа", без претенции за изчерпателност (винаги има какво да се добави, отстрани или коригира) се извеждат в работна рамка основните базисни теоретични знания и практически умения, които трябва да притежават бъдещите социални работници.

Автор: Виктория Сотирова Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 166
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789546807830 ISBN: 9789546807830