Основи на сеизмичното инженерство – Людмил Ценов

Основи на сеизмичното инженерство

Книгата е посветена на ключовите проблеми при намаляването на сеизмичния риск на конструктивните системи. Като се има предвид сеизмичната активност на района, в който е разположена България, тематиката е изключително актуална и значима. В книгата са отразени всички основни етапи от проектирането на конструкции за сеизмични въздействия. Дадена е математическа формулировка на теоретичните основи на сеизмичното инженерство, като ударението е поставено върху физичната същност на разглеждания проблем. Всички теоретични постановки са богато илюстрирани с примери, което прави книгата разбираема за специалисти с различна степен на квалификация и допринася съществено за нейната приложна насоченост. Представената монография е отговор на една отдавна назряла необходимост от курс по сеизмично инженерство. Потенциалните читатели на книгата ще бъдат техническата и научната общност, специалистите и проектантите, и студентите.

Автор: Людмил Ценов Категория: Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 268
Език: Български Тегло: 0.650 кг.
Баркод: 9544308555 ISBN: 9544308555