Основи на литературната наука – Михаил Арнаудов

Основи на литературната наука

Михаил Петров Арнаудов е роден на 5.Х.1878 г. в Русе. Завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище в София (1898). Специализира през 1898-1900 индогерманско езикознание, философия и литература в Германия. Известно време е гимназиален учител във Видин и София. През 1903-04 специализира в Прага. През 1907 е поддиректор на Народната библиотека в София. Доцент (1908), извънреден професор (1914), редовен професор (1919) в Софийския университет. Декан на Историко-филол. факултет (1921-22), ректор на Софийския университет (1935-36). Директор на Народния театър в София (1926). Дописен чл. на БАН (от 1918), академик (от 1929). Член на Украинската АН, на Унгарската литературна академия "Петьофи", почетен доктор на университетите в Хайделберг (1936) и Мюнстер (1943). За участието си в кабинета на И. Багрянов като министър на народната просвета, през 1945 г. е съден от НС на доживотен строг тъмничен затвор. Освободен от затвора през 1947. До края на живота си се занимава с научно-творческа дейност. Научните интереси и творческото дело на Арнаудов са разностранни – той е ерудиран фолклорист, етнограф, литературен историк и теоретик. Дълги години (1925-43) е редактор на сп. "Българска мисъл". Издава библ. "Български писатели" (т. 1-6, 1929-1930; 2003-2004). Под ред. на Арнаудов излизат съчинения на редица български писатели и сборници с народни умотворения. По-известни негови трудове са: "Български народни празници" (1918), "Крали Марко в народната поезия" (1918), "Студии върху българските обреди и легенди" (1920-1924), "Увод в литературната наука. Задачи. История. Съвременно състояние" (1920), "Психология на литературното творчество" (1931), "Очерки по българския фолклор" (1934), "Творци на Българското възраждане" (1940), "Из живота и поезията на Иван Вазов" (1958); "Яворов. Личност, творчество, съдба" (1961), "Поети и герои на Българското възраждане" (1965), "Веркович и Веда Словена" (1968) и др. Умира на 18.11.1978 г. в София.

Автор: Михаил Арнаудов Брой страници: 223
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540727103
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789540727103