Основи на химичния анализ – Рахила Борисова

Основи на химичния анализ

Монографията не е начален учебник по аналитична химия. Тя дава представа за химичния анализ на XXI в. За да се ползва, е добре да се познават елементарните основи на аналитичната химия. Разгледани са основните положения и съвременното състояние на методите за химичен анализ, приложението им в редица области, както и някои общовалидни теоретични положения. Допълнителна информация може да се получи от авторите и от литературата, посочена към всеки раздел.

Автор: Рахила Борисова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Химия и биология
Издател: Водолей
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 540
Език: Български Тегло: 1.041 кг.
Баркод: 9789549415438 ISBN: 9789549415435