Основи на църковната живопис. Наръчник – Тодор Митрович

Книгата на Тодор Митрович „Основи на църковната живопис“ е написана в духа на опитите за семиотичен анализ на иконографското църковно изкуство, разглеждано като своеобразна „знакова система“, поддаваща се на семантично и структурно изследване.

Широката обхватна рамка на книгата (седем глави) предлага на читателя интересни навлизания както назад в хилядолетния живот на уникалното църковно изобразително изкуство, така и в семантичната структура и принципи на иконописното наследство (фрески, мозайки, икони), в зографските практики и методи на старите майстори-иконописци, а също и в художествената логика на средновековното църковно изкуство въобще.

На тази книга можем да погледнем и като на своего рода „наръчник“ – сам авторът я предлага на студентите по църковно изкуство. В поредица страници са обяснени и илюстрирани най-важните етапи и стъпки, подходи, цветови решения и пр. в постигането на иконния образ – според нормите и технологията на средновековните майстори зографи.

И още едно достойнство на книгата: обилният илюстративен материал от скици, цветови детайли, стенописи, мозайки, икони, идещи от древността на църковното „богословие в образ и цвят“.

Книгата „Основи на църковната живопис“ дава повод за множество въпроси и грижи, за да се запази и пренесе в бъдещето това уникално достояние на Православието – православната икона в цялата й благословена красота и пълноценност, пред която и следващите поколения да могат, гледайки „през образа“, да се покланят на първообразите на светостта.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:296
  • Общи:Преводна литература
  • Година:2014
  • Баркод:9789542972396
  • ISBN:9789542972396
  • Жанрове:Изобразително изкуство, Християнство
  • Размер на продукта:210/210
  • Тегло:1.005 kg