Основи на атмосферната физика – Стойчо Панчев

Основи на атмосферната физика

Обща метеорология

Атмосферата на нашата планета е най-интернационалният от жизненоважните фактори за хората. Тя принадлежи на всички и не признава никакви граници. Затова всеки трябва да знае нещо за нея и всички заедно да я пазят сега и в бъдеще. Неслучайно тя е обект на изучаване от различни гледни точки – географска, химическа, агроекологична, биомедицинска, физико-математическа и др. Това е довело до възникване и развитие на множество клонове в обобщаващата наука за атмосферата – метеорологията. Всеки от клоновете на метеорологията има свои специфични методи и средства на изследване, както и приложни или други цели, а всички заедно допринасят за възможно най-пълното опознаване на атмосферата и нейното влияние в различни аспекти.
В настоящата книга са изложени основите на физиката на атмосферата – най-плодоносния подход към разбиране същността на процесите и явленията във въздушния океан, наречен атмосфера, към който безусловно са приложими общите закони на класическата физика. Това предполага интерес към съдържанието от широк кръг читатели.
Доколкото университетското образование по метеорология у нас (както и по света) започва с един общ (уводен) курс лекции, който представя различни дялове на метеорологията, развивани след това в специални лекционни курсове, то книгата е предназначена и за учебник по обща метеорология за бакалавърската степен на студенти по физико-математически, инженерни и други сродни специалности.

Автор: Стойчо Панчев Брой страници: 236
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544308768
Дата на издаване: 2003 г. ISBN: 9789544308768